Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 27 2016

20:22
2916 4944 500
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona viahajskul hajskul
20:19
3355 781c 500
Reposted fromrol rol viahajskul hajskul
20:19
1360 0ba0
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viahajskul hajskul

October 26 2016

18:14
2019 2fcb
L'homme qui ment -1968)
Reposted fromporanny poranny viaantproof antproof
18:13
7483 39d7
Reposted fromsummerfreeze summerfreeze vianikotyna nikotyna
11:33
9602 f8b7 500
Reposted fromSweetRevelation SweetRevelation viaslowdive slowdive
11:25
3517 cf7c 500
Reposted frommoreshadows moreshadows viahajskul hajskul

October 24 2016

18:29
7365 a0cc 500
Reposted fromrol rol

October 20 2016

21:04
Mam chandrę, malutkiego kaca i strasznie, strasznie chce mi się z tobą pogadać (…) Całuję cię, gdzie sobie życzysz, jeśli w ogóle sobie życzysz (…) A jeżeli sobie nie życzysz, to nie całuję cię w ogóle nigdzie i jest mi jeszcze smutniej niż było dotąd.
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej (24.02.1964 r.)
Reposted fromtwice twice vialugola lugola
21:03
7165 a9f7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasatyra satyra
20:59
8603 89a7 500
Reposted fromNajada Najada viafajnychnielubie fajnychnielubie
20:58
2653 78b3
Reposted fromWhiltierna Whiltierna vialugola lugola

October 19 2016

21:18
1494 2493 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viasatyra satyra
21:18
3615 4a36
Reposted fromretaliate retaliate viakartoNik kartoNik
19:14
0598 d2a0
Reposted fromsoSad soSad vialugola lugola

October 17 2016

18:23
5608 4d29
Reposted fromkarmacoma karmacoma viajestemzero jestemzero
18:21
8432 6a44
how to disappear completly.
Reposted fromrol rol vialugola lugola
18:19
7415 0ef8 500
Reposted frombeautysuccubus beautysuccubus viaantproof antproof
18:17
9263 f397
Reposted fromdjahnee djahnee viatfu tfu
17:57
4366 ec45 500
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viahajskul hajskul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl